Tesis Yönetimi Tanımı ve Kapsamı

Konu, 'Gayrimenkul Sohbetleri' kısmında BİROLS tarafından paylaşıldı.

 1. BİROLS

  BİROLS Yeni Üye

  “Tesis yönetimi” teriminin birçok tanımı ve imtiyazı vardır. British Institute for Tesisleri Yönetimi (1996) şöyle tanımlar:

  Fiziksel işyerini insanlarla ve bir örgütün çalışmasıyla koordine etme pratiği, (İ), işletme yönetimi, mimarlık ve davranış ve mühendislik bilimleri ilkesini bütünleştirir.

  Bu tanımın genel görünümü (Şekil 1.1) gösterdiği gibi, tesis yönetimi geniş kapsamlı sorunları temsil etmektedir.

  Yönetim Olanakları
  Tesis yönetimine genel bakış

  • Tesis Yönetimi
  • Davranış ve mühendislik bilimi
  • Fiziksel çalışma alanı
  • İnsanlar
  • Kuruluşun çalışması
  • Mimari
  • İş idaresi
  Tesis yönetiminin oteller için değeri nedir?
  Tesis yönetimi, fiziksel varlıkları yönetmekle ilgiliyse, diğer misafirperverlik işletmeleriyle önemli bir ilgisi vardır, çünkü misafirperverliğin teslim edildiği mülk veya mülkler, müşterilere satılan ürün paketinin büyük bir bölümünü oluşturur.

  Müşteri ihtiyaçları geceleme, toplantı alanı veya restoran yemeği için olabilir. Her durumda, fiziksel varlıklar ürünün önemli bir bölümünü oluşturacaktır. 'Konaklama ürününü' üretmek için gerekli olan bazı ortak elemanlar şekil 1.2'de gösterilmiştir.

  Konuklar ayrıca şunları da isteyebilir:
  • Bir bilgi kaynağı (örneğin diğer olanaklarla ilgili)
  • Gizlilik
  • Sekreterlik yardımı
  • Porter yaşı
  • Araba Park Alanı
  • Rampa Erişimi
  • Asansörler
  • Kişisel çamaşır servisi
  • Uyku tesisleri
  Görülebileceği gibi, fiziksel varlıklar öne çıkmaktadır. Liste devam edebilir. Müşterilerin tanımlanmış ihtiyaçlarının çoğu elle tutulur (örn. Asansör, misafir odası ve sıcak su) ve fiziksel varlıklar ile ilgili olsa da, diğer ihtiyaçlar (örneğin güvenlik ve esenlik duygusu) büyük ölçüde somut değildir.

  Konaklama, ürünün büyük bir bölümünü oluşturduğundan, küçük otellerde bile, mülkteki sermaye gideri veya gelir harcamaları, diğer işletmelerle karşılaştırıldığında orantılı olarak yüksektir. İşletmenin bir otelde gerçekleştirilebilmesi için, en azından fiziksel varlıkların aktif olarak yönetilmesi önemlidir. 'Tesis yönetimi' terimi kullanılamayabilir olsa da, işletmelerin başarısı için otellere tesis yönetimi unsurları uygulanmalıdır.

  'Konaklama' ürünü
  • Uygun ısıtma aydınlatma ve havalandırma
  • Uygun kişisel güvenlik
  • İyi olma hissi
  • Hijyen, güvenlik, temizlik, görünüm ve bakımın tatmin edici standardı
  • Kişisel hijyen sağlanması
  • Yiyecek ve içecek sağlama
  • Tasarım ve d & eacute;
  • Uygun mobilya, bağlantı parçaları, mobilya ve ekipmanları
  Tesis yönetiminin gelişimi
  Mülkiyet tabanlı bir disiplin

  Bir uygulama olarak tesis yönetimi, 1980'lerde kalkınmanın gerçekleştiği ABD'de kökleri vardır. Bir mülk yönetimi, hizmet ve bakımdan (temizlik, 'bakım', atık imha ve yiyecek hizmetleri dahil) çok daha proaktif, stratejik bir role dönüşmektedir. Bu rolde, mülkün ve iş ortamının tasarımı, mülkün satın alınması ve gelecekteki yönetimi ve bakımı ile de ilgilidir - bu nedenle, “çekirdek olmayan” faaliyetlerin geniş bir alanını kapsamaktadır (bakınız Şekil 1.3). Bu tür faaliyetler BT Hizmetlerini ve hatta insan kaynakları yönetimini içerebilir. Bu kitapta geliştirilecek tesis yönetiminin stratejik bir rolü var.

  Tesis yönetiminin gelişimi
  • Tamir ve bakım
  • Temizlik ve atık bertarafı
  • Hedef pazar için emlak alımı ve tasarımı
  • Kullanımı belirlemek için özellik değerlendirmesi
  • Değişikliği veya ihtiyacı karşılamayı reddeder
  • Talep kalıplarındaki değişimi karşılamak için servis değişiklikleri
  • Mekan kullanımı ve personel etkileri ile ilgili politikalar
  • Tüm fiziki varlıkların planlanmış yönetimi ile ilgili politikalar
  Yönetim açısından bakıldığında, tesis yönetimi, tüm bina kullanıcılarının ihtiyaçlarını, binanın yönetiminden etkilenebilecek diğer kişilerin ihtiyaçları ile birlikte düşünmelidir. Bu nedenle, aşağıdaki kişilerin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

  Hissedarlar, iş ve mülk değerleriyle ilgilenir ve varlık değeri ve hizmet standartları korunmalı veya geliştirilmelidir.

  Çalışanların verimli bir çalışma ortamına ihtiyacı vardır. Bu yüksek moral ve yüksek moral ve yüksek kalite ve verimlilik için iletken.

  Bir oteldeki müşteriler sadece kuruluşlarını ziyaret etmekle kalmayacak, irade sahibi olacak, umarız, tesislerini kullanarak eğlenebilirler. Önemli uzmanlık, organizasyonun iyi imajını güçlendiren bir atmosfer ve ortam yaratmaya başlamalıdır.

  Yerel topluluk mülkten etkilenecektir. Görsel görünüm, kirlilik, trafik (işin sonucu olarak), istihdam ve yerel geleneklerin teşvik edilmesi gibi unsurlar yönetilmelidir.

  Tutarlı kaliteyi sağlayan güvenilir tedarikçiler herhangi bir organizasyonun başarısı için çok önemlidir. Bir servis, personel, ekipman veya malzeme temin ediyor olabilirler. Ortaklık, stratejik ittifaklar ve diğer anlaşmalar, bu grubun yönetilebileceği bazı yollardır.

  Yakın geçmiş, son on yılda sadece otelcilik sektöründe değil, otelcilik işletmeciliği konseptinin nasıl ve neden geliştiğini ve son on yılda geliştiğini ve bir çok iplikler yeni değildir, genel yaklaşımın farklı bir önemi yoktur.

  Tesis yönetimindeki artışa bağlı olabilecek çeşitli faktörler artık dikkate alınacaktır.

  Tesis yönetimi kapsamı
  Araç filosu yönetimi

  Temizlik

  İnşaat

  Sözleşme Yönetimi

  Enerji yönetimi

  Mobilya seçimi

  İnsan kaynakları

  Sağlık ve güvenlik

  İç dizayn

  Aydınlatma

  BT yönetimi \

  Keten ve çamaşır

  Bakım

  Makine Mühendisliği

  Örgütsel davranış

  Proje Yönetimi

  Reprografi ve tasarım

  Güvenlik

  Uzay planlama yönetimi

  Tedarik ve malzeme yönetimi

  Seyahat Yönetimi

  Hesaplar

  Akustik

  Mimari

  Bilgisayar ve tasarım

  Tesis yönetiminin gelişimine bağlı faktörler
  Maliyet indirimleri

  Şiddetli rekabet, baskı altındaki ticaret koşulları, yüksek enerji maliyetleri ve diğer ekonomik unsurlar, şirketleri maliyetleri düşürmek ve pazarın sınırlarını korumak için her türlü aracı aramaya zorladı. Tesis maliyetleri çok önemli olabilir. Stipanuk ve Roffman (1992), 125 oda altındaki tam hizmet otelin, mülk yönetimi ve enerji için ortalama cironun yüzde 11,9'unu oluşturduğunu tahmin etmişlerdir. Maliyetlerle, savaklar en iyi binaların tasarım aşamasında yapılabilir. Teroteknoloji üzerine fikirlerin geliştirilmesi (planlama aşamasında yaşam döngüsü maliyetleri dikkate alınarak), tesis yönetimi konseptlerinin geliştirilmesi için bir başka olası uyarandır.

  Mülkiyet maliyetlerindeki artan farkındalığa cevaben, planlama aşamasında binaların toplam sahiplik maliyetlerini (yaşam döngüsü maliyetleri) tahmin etmeye yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bu maliyetler şunları içerir:

  İlk (sabit maliyetler) + İşletme maliyetleri + Artık masraflar (örneğin yıkım veya satış).

  Esneklik ihtiyacı
  Artık kurumlardaki politika, piyasa ve yöntemlerin sürekli değişimi yaygındır. Bir zamanlar, bu tür kararlar ve değişiklikler bir kez olsa da, bu tür kararlar ve değişimler çok önemliydi ve uzun süredir görülüyordu, şimdi daha rutin olarak kabul ediliyorlar. Bir keresinde, değişime nezaret edecek birisinin ara sıra bir ihtiyacı vardı, oysa şimdi o kişiye tam zamanlı ihtiyaç duyuldu. Fiziksel varlıklar ile ilgili değişiklikler, genel çalışma alanını genişletmeyi veya azaltmayı, değişen çalışma yöntemlerini kolaylaştırmak için iş istasyonlarını değiştirmek veya 'kayıp oranı' ile (örneğin, binadaki personelin içinde hareket etmeleri) paralel olarak yapı değişikliklerini gerçekleştirmek anlamına gelir. Çalışma alanıyla ilgili eskime nadiren, fiziksel gecikme anlamına gelir, genellikle yerinde doğru kumaş anlamına gelir. Değişim süreci, bilgisayarlaşma ile bağlantılı otellerde ve restoranlarda yeme alışkanlıkları değiştikçe ve müşteri beklentileri değiştikçe kanıtlanmıştır. Ek olarak, yanıt süresinin hızlı olması gerekir. Kapalı kalma süresi israftır. Otel odaları yarın gece iki kez satılmayanlar için çabuk bozulur bir maldır. Tesislerin, işletmenin kendisinin önemli bir kaynağı olarak kabul edilmesi, genellikle mülklerin saatin tamamında kullanıldığı anlamına gelir.

  Tesis yönetiminin gelişimindeki eğilimler
  Son yıllarda birçok değişiklik teknolojik olmuştur (örneğin bina tasarımı ve telekomünikasyon). Aynı zamanda, insan ihtiyaçları ve beklentileri değişti ve teknik ile insan arasındaki uçurumu kapatmaya ihtiyaç var (bkz. Şekil 1.6).

  Birleşik Krallık'ta tesis yönetiminin büyümesine bakıldığında, bazı eğilimler belirginleşmektedir.

  Yönetim ve müşteri algıları
  Fiziksel varlıkları genel giderlerden kaynağa değiştirme ihtiyacı

  Prestij

  Çalışan ihtiyaçları ve beklentileri
  Çalışma şartları

  moral

  Hasta bina sendromu

  İhmal iddiaları

  Esneklik için ihtiyaç
  Sürekli piyasa değişiklikleri

  Yanıtlara ihtiyaç var

  Tesislerin daha ağır kullanımı

  Maliyet indirimleri
  yarışma

  Depresif ticaret koşulları

  Daha yüksek enerji koşulları

  Daha yüksek enerji maliyetleri

  Daha yüksek alan maliyeti

  Operasyonel verimlilik ihtiyacı

  Küçülme

  Temel rekabet gücüne odaklanmak gerekiyor

  Hükümet politikaları
  Zorunlu rekabetçi ihale

  Sağlık ve güvenlik

  Essays, UK. (November 2013). Facilities Management Definition and Scope. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/con...ties-management-construction-essay.php?vref=1
   
 2. önkal

  önkal Yeni Üye

  Önümüzüdeki dönemlerde büyüyecek ve iş kolu olacak bir alandır.
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş